email: info@english2go.sk  tel: 0915 064 864

Kontakt

Ako nás kontaktovať

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášej požiadavky. Zásady spracovávania osobných údajov

Názov firmy

Brains s.r.o. Lesná 48, 900 31, Stupava

Korešpondenčná adresa

Best English, Dunajská 4, 81108, Bratislava

E-mail

info@english2go.sk

Telefón:

+421 915 064 864

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava 27

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax č. 02/58 27 21 70