B1 Dať / nechať si niečo urobiť

B1 Dať / nechať si niečo urobiť

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

2 - Materiály na stiahnutie

B1 Dať / nechať si niečo urobiť

I have my car checked every 10.000 kms. Nechávam si skotrovať svoje auto každých 10 000 kilometrov.
She has her nails done every month. Ona si necháva urobiť nechty každý mesiac.
He usually gets his hair cut in a shopping mall. On si zvyčajne necháva ostihať vlasy v nákupnom centre.
Does he get the pictures taken by a professional?Necháva si urobiť fotky profesionálom?
Where do you have the package brought?Kam si nechávaš doručiť ten balík?
We get the house designed because we are not good at it. Nechávame si navrhnúť dom, pretože v tom nie sme dobrí.
He doesn't have the hair cut in the salon. On si nenecháva ostihať vlasy v salóne.
I don't have books brought to my house. I pick them up myself. Nenechávam si doniesť knihy do môjho domu. Vyzdvihávam si ich sám.
I had my car checked last month. Nechal som si skontrolovať auto minulý mesiac.
She had her nails done yesterday. Ona si včera nechala urobiť nechty.
Did he have the furniture custom made?Nechal si urobiť nábytok na mieru?
Peter had his car washed. Peter si nechal umyť auto.
The students got their essays checked by the teacher. Tí študenti si nechali opraviť eseje učiteľom.
Did the seller get all products stored in the warehouse?Nechal si ten predajca uložiť všetky produkty v sklade?
He got the washing machine fixed. On si nechal opraviť pračku.
I had the copy of the report sent to you. Nechal som ti poslať kópiu tej správy.
He didn't get his glasses fixed because he didn't have enough money. Nedal opraviť svoje okuliare, lebo nemal dosť peňazí.
She wanted to get the flat painted before she moves in. Chcela si nechať vymaľovať ten byt pred tým, ako nasťahuje.
I will have my car checked on Friday. Nechám si skontrolovať auto v piatok.
She will have her nails done when she comes home. Nechá si urobiť nechty, keď príde domov.
I will have my tooth pulled tomorrow morning. Zajtra ráno si nechám vytiahnuť môj zub.
Lucy will have the dress sewn by a professional seamstress. Lucia si dá ušiť tie šaty profesionálnou krajčírkou.
I hope she will not have the parcel sent home directly. Dúfam, že si nedá ten balík poslať priamo domov.
Peter will have to get new keys made because he lost them. Peter bude musieť dať urobiť nové kľúče, pretože ich stratil.
We won't get the new garage build in summer. My si nedáme v lete urobiť tú novú garáž.
My good friend Suzan will have the jacket cleaned. Moja dobrá priateľka Zuzka si nechá vyčistiť bundu.