B1 Minulý jednoduchý a priebehový čas

B1 Minulý jednoduchý a priebehový čas

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

B1 Minulý jednoduchý a priebehový čas

I warmly welcomed them at the party last weekend.Vrelo som ich privítala na párty minulý víkend.
Did you water the flowers in the morning?Polial si ráno kvety?
I was watering the garden for 4 hours. It was a huge garden.Polieval som záhradu 4 hodiny. Bola to obrovská záhrada.
Did she warn you at night?Varovala ťa v noci?
I was worrying the whole night.Ja som sa strachoval celú noc.
How long were you unpacking the presents?Ako dlho si odbaľoval tie darčeky?
Did you unlock the lock when you came home?Odomkol si zámok, keď si prišiel domov?
How long was he overcoming the illness?Ako dlho prekonával tú chorobu?
They were playing football from 8 to 12AM on Monday.Oni hrali futbal od 8 do 12 v pondelok.
I spoke to him about it last weekend.Hovorila som s ním o tom minulý víkend.
Did the dog jump over the fence yesterday?Preskočil ten pes cez plot včera?
When was he preparing the project?Kedy on pripravoval ten projekt?
He was working in the office while she was taking care of children.On pracoval v kancelárii, zatiaľ čo ona sa starala o deti.
He was working in the office when his boss came.On pracoval v kancelárii, keď prišiel jeho šéf.
What were you doing when I called?Čo si robil, keď som zavolal?
I was trying to talk to him but he refused.Ja som sa sním snažil hovoriť, ale on odmietol.
How long were they dating when they were young? Ako dlho spolu randili, keď boli mladí?
Did Peter help you in the morning?Pomohol ti Peťo ráno?
My friends were shopping while I was enjoying my coffee.Moji priatelia nakupovali, kým ja som si užíval svoju kávu.
She wasn’t thinking about the problem after she spoke to her mother.Ona o tom probléme nepremýšľala po tom, ako sa porozprávala so svojou mamou.
Lucy didn’t need my help. She did it alone.Lucia nepotrebovala moju pomoc. Urobila to sama.
When he entered the room, she was changing clothes.Keď vstúpil do miestnosti, ona si prezliekala oblečenie.
How long was he pretending to be your friend?Ako dlho predstieral, že je tvoj priateľ?
Did your father get the new job he was applying for?Dostal tvoj otec tú prácu, o ktorú sa uchádzal?
The flowers were growing very fast after I planted them outside.Tie kvety rástli veľmi rýchlo po tom, čo som ich zasadila vonku.
They weren’t drinking tea. They were drinking coffee.Oni nepili čaj. Pili kávu.
She stole the money when I wasn’t looking.Ona ukradla tie peniaze, keď som sa nepozerala.
Was he selling houses or providing mortgages?Predával domy alebo poskytoval hypotéky?
Her sister wasn’t complaining during the examination.Jej sestra sa počas vyšetrenia nesťažovala.
My daughter didn’t sleep yesterday.Moja dcéra včera nespala.