B1 Predprítomný priebehový čas (neskončený dej)

B1 Predprítomný priebehový čas (neskončený dej)

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

2 - Materiály na stiahnutie

B1 Predprítomný priebehový čas (neskončený dej)

1. I have been studying English for 10 years.Študujem angličtinu už 10 rokov.
2. She has been taking care of her parents since she was young.Stará sa o svojich rodičov odkedy bola mladá.
3. He has been organising this event for 2 yearsOrganizuje toto podujatie už 2 roky.
4. We have been teaching German since 2018.Učíme nemčinu od roku 2018.
5. They have been watching TV for 2 hours.Pozerajú televíziu už 2 hodiny.
6. My colleague has been comparing me and Suzan for a month.Môj kolega ma už mesiac porovnáva so Zuzkou.
7. His nephew has been playing football the whole life.Jeho synovec hrá futbal celý život.
8. How long have you been cooking this lunch?Ako dlho varíš tento obed?
9. I have been cooking it since the morning.Varím ho od rána.
10. How long haven’t you been eating meat?Ako dlho neješ mäso?
11. I haven’t been eating meat for 5 years.Mäso nejem už 5 rokov.
12. His niece has been living in Vienna since she was 18.Jeho neter žije vo Viedni odkedy mala 18.
13. How long have you been crying?Ako dlho plačeš?
14. How long has Peter been laughing?Ako dlho sa Peter smeje?
15. Our aunt has been thinking about buying a new car for a year.Naša teta premýšľa nad kúpou auta už rok.
16. Have you been writing the project since yesterday?Píšeš ten projekt od včera?
17. They have been moving to the new house for a week.Sťahujú sa do nového domu už týždeň.
18. Has she been commuting to Bratislava the whole year?Dochádza do Bratislavy celý rok?
19. No, she has been commuting only for a month.Nie, dochádza iba mesiac.
20. I have been working for this company for 3 years.Pracujem pre túto spoločnosť už 3 roky.
21. Has he been suggesting this idea the whole year?Navrhuje túto myšlienku už celý rok?
22. My English has been improving since I started to learn.oja angličtina sa zlepšuje odkedy som sa začala učiť.
23. The neighbour’s dog has been barking since the neighbour left.Ten susedov pes šteká, odkedy sused odišiel.
24. How long have you been eating healthy food?Ako dlho sa zdravo stravuješ?
25. He has been exercising regularly since January.Pravidelne cvičí od januára.
26. Have you been helping him the whole time?Pomáhaš mu celú dobu?
27. The young girl has been riding horses the whole life.To mladé dievča jazdí na koňoch celý život.