B1 Prítomné časy použité na budúcnosť

B1 Prítomné časy použité na budúcnosť

V tejto lekcii si zopakujete ako využiť prítomné času do budúcnosti. Samotný názov je asi mätúci, no skutočne to tak. Ak máte na 100% v kalendári, že v štvrtok hráte tenis, tak ho “hráte” a nie “budete hrať”. Poviete to v tvare akoby ste ten tenis hrali teraz v prítomnosti. A to je základ tejto lekcie. Pripomeňte a precvičte si ich priamo vo vetách, ktoré sa Vám v živote zídu.

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

2 - Materiály na stiahnutie

B1 Prítomné časy použité na budúcnosť

The train leaves at 2PM.Ten vlak odchádza o 2hej poobede.
When does the lesson begin?Kedy začína tá hodina?
The buss arrives at 7 and 9 AM only.Autobus prichádza iba o 7 a 9 ráno.
Does the meeting start tomorrow?Začína ten meeting zajtra?
The conference doesn’t end until Friday.Tá konferencia neskončí skôr ako v piatok.
When do the classes with professor Black begin?Kedy začínajú hodiny s profesorom Blackom?
When does the plane land?Kedy to lietadlo pristáva?
The arrival is scheduled for 6PM.Príchod je naplánovaný na 6tu poobede.
The plane takes off at exacly 3:15PM according to the schedule.To lietadlo vzlieta presne o 3:15 poobede, podľa rozpisu.
His metro comes in a minute.Jeho metro prichádza o minútu.
I’m attending the conference at the weekend.Tej konferencie sa zúčastním cez víkend.
Are you working on this future project as well?Taktiež pracuješ na tomto budúcom projekte?
Is she playing tennis at 7AM?Hrá tenis o 7mej ráno?
She isn’t playing at 7 but at 9AM.Ona nehrá o 7mej ale o 9tej ráno.
He is helping his son build the roof next summer.On budúce leto pomáha svojmu synovi stavať strechu.
Where are they arranging the wedding?Kde pripravujú svadbu?
We aren’t sleeping over his place. We have already agreed on that.My u neho neprespávame. Už sme sa na tom dohodli.
This family is starting to build a new house in September.Táto rodina začína budovať nový dom v septembri.
I’m improving my English on the new course next month.Zlepšujem si angličtinu na novom kurze budúci mesiac.
Why are you meeting that guy in the cinema?Prečo sa s tým chlapíkom stretávaš v kine?