B1 Prítomný jednoduchý a priebehový čas

B1 Prítomný jednoduchý a priebehový čas

V angličtine existujú dva prítomné časy. Jednoduchý na činnosti, ktoré su opakovane alebo stále nejaké (pijem kávu, mám brata, alebo pracujem pre danú spoločnosť). Priebehový, ktorý práve teraz prebieha (práve sa učím angličtinu a čítam túto vetu). Pripomeňte a precvičte si ich priamo vo vetách, ktoré sa Vám v živote zídu.

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

B1 Prítomný jednoduchý a priebehový čas

She drives to work by her car every day.Ona každý deň šoféruje svoje auto do práce.
He is driving very fast at the moment.On v tejto chvíli šoféruje veľmi rýchlo.
I usually add a spoon of sugar to my coffee.Ja si zvyčajne pridávam lyžičku cukru do mojej kávy.
Look how much sugar they are adding to the cake.Pozri ako veľa cukru pridávajú do toho koláča.
Do children brush their teeth every morning?Čistia si deti svoje zuby každé ráno?
The boy is just brushing his teeth.Ten chlapec si práve čistí zuby.
I always trust myself.Ja si vždy verím.
She tries to complete her work every day.Ona sa snaží dokončiť svoju prácu každý deň.
They are avoiding each other at this time.Oni sa v tomto čase vyhýbajú jeden druhému.
He never apologizes.On sa nikdy neospravedlňuje.
Does she always ask so many questions?Ona sa vždy pýta tak veľa otázok?
Why is she asking so many questions?Prečo sa pýta tak veľa otázok?
The teacher is checking homework.Ten učiteľ kontroluje úlohy.
He is concentrating. Don’t disturb him.On sa sústredí. Neruš ho.
She isn’t preparing the meal for the family. They are going to the restaurant.Ona nepripravuje jedlo pre svoju rodinu. Idú do reštaurácie.
It is hard to comb her curly hair.Je ťažké česať jej kučeravé vlasy.
She is combing her hair and looking in the mirror.Ona si češe vlasy a pozerá sa do zrkadla.
The neighbour doesn’t dress nicely. He looks like this all the time.Ten sused sa neoblieka veľmi pekne. Takto vyzerá stále.
Catch them. They are escaping!Chyťte ich. Oni unikajú.
Does your boss always enter with so much noise?Tvoj šéf vždy vstupuje s tak veľa hlukom?
He is fixing his car in the garage. You can find him there.On opravuje svoje auto v garáži. Môžeš ho tam nájsť.
Does this usually happen?Toto sa zvyčajne deje?
No, it never happens. This is special.Nie, to sa nedeje nikdy. Je to špeciálne.
She doesn’t ignore the rules, she follows them.Ona neignoruje pravidlá, ona ich nasleduje.
He is ignoring me and I am not sure why.On ma ignoruje a nie som si istý prečo.
The child is kicking the ball against the wall.To dieťa si kope loptu o stenu.
They never listen to me.Oni ma nikdy nepočúvajú.
Are you listeling? I am talking to you.Počúvaš? Hovorím s tebou.
We laugh at all jokes. Even when they are not so funny.Smejeme sa na všetkých vtipoch. Aj keď nie sú vtipné.
The man is locking those huge doors. It’s interesting.Ten muž zamyká tie obrovské dvere. To je zaujímavé.
Why are you looking at me like that?Prečo sa na mňa tak pozeráš?
Who is managing the company? I would like to speak to him.Kto riadi túto firmu? Rád by som s ním hovoril.
Do they reject all new ideas?Odmietajú všetky nové nápady?
Why are you screaming? It is just a spider.Prečo kričíš? To je iba pavúk.
What does he suggest the whole time?Čo on navrhuje celú dobu?
They don’t waste any food in this restaurant. They donate what is left.Oni v tejto reštaurácii neplytvajú žiadnym jedlom. Darujú to, čo zostane.